Arbitreren1

Artikelindex

scheids

 Voorbereiding door de arbiter:
 
Alvorens een partij kan beginnen, moet er nogal wat gebeuren.
Van elke arbiter wordt verwacht dat hij/zij:
 
-       Op tijd aanwezig is
-       Controleert of het biljart schoon is en laat deze zonodig reinigen
-       Controleert of de aquits zijn aangebracht
-       De eventueel noodzakelijke lijnen zo dun mogelijk, doch goed
        zichtbaar op de juiste plaats op het laken laat aanbrengen
-       Kennis maakt met de spelers voordat de partij begint
-       In het bezit is van een loep, een wit potlood en een witte zakdoek