Arbitreren1 - De keuze trekstoot

Artikelindex

De keuze trekstoot:
 
De keuze trekstoot dient door beide spelers gelijktijdig en
rechtstreeks van de bovenband te geschieden.
Gelijktijdig wil niet zeggen op hetzelfde moment. Het betekent,
dat wanneer de bal van een van beide spelers de bovenband raakt,
de bal van de andere speler onderweg moet zijn naar de
bovenband.
Wanneer een speler tijdens de keuzetrekstoot een fout maakt,
dan is de keuze aan de andere speler.
Maken beide spelers, na te zijn gewaarschuwd, weer beide een fout
dan bepaalt de arbiter wie er begint.
 

 keuzetrekstoot

Bij figuur 1 heeft speler A de keuze, speler B heeft niet direct via de bovenband
gespeeld.
Bij figuur 2 raken de ballen op de terugweg elkaar, hierbij heeft speler B te veel
richting speler A gespeeld. Speler A heeft hierbij de keuze.
Bij figuur 3 is door speler B zo hard gestoten, dat hij twee keer de bovenband
raakt. Dat is niet toegestaan dus is de keuze aan speler A, want deze heeft
correct getrokken.
Zodra er na het foutloos getrokken is aan wie de beginstoot is toegekend,
annonceert de arbiter: "de heer/mevrouw  .........  begint"
(en niet anders dan dat).
Daarbij moet hij/zij zich duidelijk richten tot de schrijver.