Arbitreren1 - De aquitstoot

Artikelindex

De aquitstoot (beginstoot):
 
De arbiter plaatst de ballen, nadat hij/zij ze heeft opgepoetst, in de beginpositie
en wel als volgt:
-    de rode bal op het bovenaquit
 
Daarna loopt de arbiter naar de benedenaquit en plaatst:
-    de gemerkte bal op het benedenaquit en
-    de speelbal, naar keuze van de speler, op het linker- of rechteraquit.
 
Het nogmaals vanaf de lange band controleren of de ballen goed op de
aquitlijn liggen, dient achterwege te blijven.
Bij de beginstoot stelt de arbiter zich op aan de linkerzijde van de beneden-
band, wanneer de speelbal op het rechteraquit is geplaatst.
Indien de speelbal op het linkeraquit ligt, dan stelt de arbiter zich op aan de
rechterzijde van de benedenband.
 
Wordt er op meer dan een tafel gespeeld, dan dienen de partijen tegelijk te
beginnen. Zodra de ballen in de beginpositie zijn geplaatst, blijft de arbiter
voor de benedenband staan, totdat ook op de andere tafel (s) de arbiter(s)
gereed is (zijn) om te beginnen.