Inloggen

Login met uw account

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *

Tips overhouden libre

Tips overhouden libre
Speel de ballen niet weg, tot je wel moet.
Als het voor de rest niet uitmaakt, is de rappel in de breedte beter dan die in de lengte.
Niet beide objectballen proberen op te drijven.
Vermijd het wegstoten van bal 3. Houd de ballen op "de korte tafel".
Een stootoplossing, die bal 1 niet dicht bij minstens één van de andere ballen achterlaat, is meestal slecht gekozen.
Vermijd dat de stootbal aan de band vast komt.
Hou de twee objectballen voor je. Wees bij de kleine doorstootjes, rappels en andere kleine stootjes bedacht op "achter elkaar liggen" en "te dicht op de bal" komen te liggen door te zacht aankomen op bal 3.
 De "geremde" trekstoot, doorstoot of kopstoot is meestal een betere keus dan de gewone (levendig lopende).
Laat bij ruim spel op het midden bij gebrek aan beter, toch minstens één aangespeelde bal achter bij een band of zo mogelijk een hoek.
 
Enkele overwegingen omtrent overhouden.
 
Volledige controle op het spel is in biljarten onbereikbaar.
Het zou inhouden dat men uit een willekeurige positie kon beginnen en zo lang men maar zou wensen kon doorgaan zonder te missen.
Het zou biljarten een dood spel maken.
Maar er in uitblinken kan door de meeste spelers wel degelijk bereikt worden.
"Iedereen die kan leren schrijven kan ook leren tekenen", is een oud gezegde.
Het is niets anders dan een kwestie van studie en oefening om de pen langs andere dan de al bekende lijnen te kunnen leiden. Zo zit het met biljarten.
Iedereen die überhaupt kan biljarten kan ook beter.
Ieder speler kan leren dat hij uit een bepaalde positie een bepaalde stootoplossing beter uitpakt dan een andere.
Heeft hij die "overhoudstoot" dan geleerd, dan kan hij er nog een leren, enzo voort.
 
Het belang van systeem bij het oefenen.
 
Men kan niet genoeg benadrukken wat het waard is om met systeem te oefenen. Oefenen en Oefenen is twee.
Zonder overleg met de ballen bezig zijn zal je gemiddelde niet doen toenemen.
Als je een waardevolle stoot tegenkomt, oefen hem tot je hem niet alleen beheerst, maar hem ook onmiddellijk herkent, op welke plek op de tafel hij ook opdoemt.
Hij wordt een vertrouwde goede bekende en je bent op je gemak omtrent de afloop als je hem tegenkomt en vertrouwen is van het grootste belang bij biljarten.
Situatieschetsen kunnen algemene principes verduidelijken, en zelfs dat niet altijd volkomen; want verander de positie van de ballen een fractie, en in veel gevallen dient men zich op een compleet andere aanpak te beraden.
In geen ander spel maakt een klein verschil zoveel uit.
Het is een spel van reusachtige kleinigheden. Dus lees wat hier ter berde wordt gebracht en ga met de ballen aan de gang en herhaal de stoten talloze keren, niet alleen op de aangegeven plaatsen maar daarop ook variërend.
Heeft een speler zich bepaalde posities eigen gemaakt, dan komt in het spelen daarna naar voren dat het principe dat in die positie opgeld doet ook richtinggevend voor hem wordt in alle vergelijkbare posities.
Een volledig begrijpen van zelfs maar een paar gewone vormen van positiespel, zal in feite al begrip betekenen van heel veel spelsituaties die eruit voortkomen.
 
Maak een paar fouten.
 
Een gemiddelde speler maakt meestal niet veel fouten tegen de grondbeginselen, maar die enkele zijn wel belangrijk.
Eén fundamentele misvatting, veroorzaakt fouten in een heleboel situaties.
We gaan hierna in op enkele van de belangrijkste basisbeginselen voor de startende speler.
 
Daar zijn eindeloos veel schetsen van te maken, maar ook met de bedoelde beginselen goed in je hoofd, zul je ze snel vanzelf op talloze plekken gaan toepassen. En je gaat vermijden om voor het verkeerde stootplan te kiezen, ook al is de goede stootoplossing iets moeilijker.
Nog belangrijker is, dat je jezelf, ook als je goed overhoudt na een slecht gekozen stoot, niet voor de gek houdt met het idee dat het een goede stoot was.
Want het zijn niet de enkele gevallen die vertellen hoe het zit, dat doet het gemiddelde resultaat van alle stoten in dergelijke situaties.
Meer dan welke factor dan ook is het zelfbedrog van veel spelers die hen verhindert om beter te gaan spelen.
Er is maar een klein verschil tussen goede spelers en de beste, maar het is dit kleine verschil, dat men zich zo moeilijk maakt en dat zulke goede resultaten voortbrengt.
Wat is een goede stoot voor overhouden:
Bij spelen op overhouden is die stoot die de meeste speelmogelijkheden bij de volgende stoot geeft en die het gemakkelijkst veilig raak is.
 
De stoot moet zo overhouden.
1. dat er uit zoveel mogelijk banden te kiezen is.
2. dat die banden dichtbij zijn, en
3. Dat de stootbal dicht ( en niet te dicht) bij de objectballen is, die op hun beurt ook dicht bij elkaar moeten liggen; de ballen moeten zoals dat heet "binnen bereik" zijn.

Clubadres

Postadres:
Biljartvereniging Vriendenkring
p/a Wim Berendsen
Bizetstraat 61
2992 RA  Barendrecht
Bezoekadres:
Sporthal "Lagewei"
Ploegwei 3
2992 ZC Barendrecht 

.

Correspondentie gegevens

 
telefoon:  06-29554727
e-mail:  info@biljartenbarendrecht.nl
K v.K.:  51485060
IBAN:
NL82 RABO 0305 4277 17
 
 
 
telefoon:  0180-787826