UPDATE!!!!!!! AFGELASTING KNBB WEDSTRIJDEN DOOR CORONA VIRUS

De KNBB district Rotterdam heeft dinsdagavond 29 september beslissingen genomen over het lopende biljartseizoen.

Hieronder de mail vanuit het districts bestuur van de KNBB district Rotterdam

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De landscompetitie voor avondspelers in District Rotterdam stilgelegd
Hedenavond(29-09-2020) heeft het districtsbestuur van District Rotterdam besloten de landscompetitie tot minimaal zaterdag 24 oktober stil te leggen.
Dit besluit is genomen met het oog op de verzwaarde maatregelen welke de regering heeft genomen in verband met de verdergaande uitbreiding van het Covid-19 virus.
Omdat enkele verenigingen moeilijkheden ondervinden om die wedstrijden te kunnen organiseren en er zelfs één vereniging niet meer in haar lokaliteit wordt toegelaten, wordt het spelen van competitie voorlopig opgeschort.

Voor wat de PK’s betreft, deze zullen (alweer voorlopig en behoudens die ene vereniging) wel doorgaan.
Omdat de problemen vooral in de avonduren worden ondervonden, gaat ook de competitie voor de dagspelers voor alsnog gewoon door.

Voor deze wedstrijden geldt wel dat alle voorgeschreven maatregelen dienen te worden opgevolgd.
Zoals de bekende: bij binnenkomst de handen te ontsmetten en de ‘presentielijst’ tekenen met aankomsttijd, afstand houden – 1,5 meter – iedereen plaats nemen op een stoel/bank en pas opstaan om te stoten als de andere speler is gaan zitten.

Daar is nu dus bijgekomen: er mogen geen toeschouwers worden toegelaten en het bargedeelte dient te zijn gesloten. Bij de verenigingen welke spelen in een horeca-gelegenheid dienen alle wedstrijden te zijn beëindigd vóór 22.00 uur.

Zodra er aanleiding voor is zullen er weer wijzigingen worden aangekondigd.
Het bestuur

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Doordat de overheid heeft bepaald dat wij geen toegang meer hebben tot onze locatie zijn ook de voorrondes 3e kl. libre en 1e kl. 3-banden komen te vervallen.

De wedstrijden van de dag competitie worden verschoven naar een nader te bepalen tijdstip