We mogen weer biljarten

Per 1 juli 2020 mogen de sporthallen weer geopend worden.
Verheugend nieuws natuurlijk omdat dan ook vanaf deze datum weer mag worden gebiljart.
Voorlopig hebben wij daarbij wel te maken met een aantal richtlijnen van het RIVM die moeten worden opgevolgd. 
Door de KNBB is een protocol opgesteld dat geldt voor competitiewedstrijden maar wat ook gebruikt kan worden voor het recreatief biljarten. 
Door enkele (bestuurs-)leden (waarvoor dank) is het protocol van de KNBB aangevuld zodat wij nu 1 protocol hebben dat geldt voor zowel de competitiespelers als de recreanten.
Klik hier om het protocol te lezen. Het dringende verzoek is, in het belang van de veiligheid en gezondheid van een ieder, het protocol nauwkeurig te volgen. 
Bij het groepsbiljarten is altijd een spelleider aanwezig die op de naleving van het protocol zal letten en in geval van noodzaak aanwijzingen kan geven.
Mochten er in de loop van de tijd wijzigingen in het protocol komen, dan zullen deze wijzigingen o.a. in het speellokaal aanwezig zijn.

Deze aanwijzingen dienen te worden opgevolgd.

Eén van de zaken die belangrijk zijn, is dat het toetsenbord van het telbord tijdens de wedstrijden door 1 persoon bediend wordt en dat na de wedstrijd het toetsenbord gedesinfecteerd wordt voor de volgende wedstrijd.
 
Het bestuur wenst jullie allen, een fijn maar vooral gezond biljartspel toe.