QR-codes

Verlopen

Leden en bezoekers van onze biljartzaal worden gecontroleerd op het hebben van een geldige QR-code!

Teamleiders en coördinatoren, gesteund door het bestuur, zijn gevraagd de controle uit te voeren.

Wie geen geldige QR-code kan of wil laten zien, heeft geen toegang.

 

Na het openen van de schuifwand maakt onze biljartzaal weer deel uit van de kantine en is het van overheidswege verplicht
dat eenieder een geldige QR-code heeft. Eigenaren, uitbaters etc. zijn verplicht bezoekers van een
horecagelegenheid hierop te controleren. Op het niet controleren staat een hoge boete. Het bestuur gaat
dan ook controleren of onze leden en bezoekers een geldige QR-code hebben. Maar niet alleen de verplichting
tot controleren heeft het bestuur tot dit besluit gebracht. Ook is in ogenschouw genomen dat een groot
aantal van onze leden tot de zogenaamde risicogroep behoort en wij zeker ook een zorgplicht en
verantwoordelijkheid naar elkaar toe hebben.

Clubadres

Postadres:
Biljartvereniging Vriendenkring
p/a Wim Berendsen
Bizetstraat 61
2992 RA  Barendrecht
Bezoekadres:
Sporthal "Lagewei"
Ploegwei 3
2992 ZC Barendrecht 

.

Correspondentie gegevens

 
telefoon:  06-29554727
e-mail:  info@biljartenbarendrecht.nl
K v.K.:  51485060
IBAN:
NL82 RABO 0305 4277 17
 
 
 
telefoon:  0180-787826